Betooni survetugevusklassid

Betoonid liigitatakse suvetugevuse alusel klassideks. Eestis kasutatakse enamasti betooni survetugevust, mis on määratud kuubikuliste katsekehade katsetamise teel (150 mm küljepikkusega kuupide 28-päevase normsurvetugevuse alusel). Survetugevusklassi tähise „C” korral tähistab murrujoone ees olev arv silindrilist survetugevust ja murrujoone taga olev arv kuubikulist survetugevust.

Betoonisegu valmistamisel lähtutakse betooni vajalikust survetugevusest. Betooni tugevusklassi valikul on määravaks betoontarindile kehtestatud keskkonnaklassid. Tihti esineb olukordi, kus konstruktsiooni tugevuse seisukohalt ei ole vajalik kasutada kõrget betooni marki, kuid tulenevalt keskkonnaklassist ei ole võimalik valmistada nõrgemat betooni, näiteks keskkonnaklassi XC 3 puhul tohib olla minimaalane betooni survetugevus C30/37. Esineb olukordi, kus betoonile on esitatud mitu tingimust, näiteks XC2 ja XF3, sellisel juhul tuleb betooni tugevuseks valida tugevaima keskkonnaklassi tingimusest tulenev betooni mark (toodud näite puhul C30/37).

Tavabetooni survetugevusklassid

Survetugevusklass (tähis C) Kuupide min. normtugevus (N/mm²)
C 8/10 10
C 12/15 15
C 16/20 20
C 20/25 25
C 25/30 30
C 30/37 37
C 32/40 40
C 35/45 45
C 40/50 50