Betooni lisaained

Betooni koostises kasutatakse tänapäeval mitmesuguseid keemilisi lisandeid ja kiudusid, mida lisatakse betoonile segamise käigus tsemendi massiga võrreldes väikeses koguses, eesmärgiga reguleerida betoonisegu või kivistunud betooni omadusi. Betooni lisaained on:

  • Plastifikaatorid – vähendavad betoonisegu veevajadust
  • Superplastifikaatorid – suurel määral veevajadust vähendavad lisandid
  • Õhku sisseviivad lisandid – annavad betoonile suurema külmakindluse
  • Veehoidvust tõstvad lisandid – parandavad betooni püsivust vee ja agressiivse keskkonna suhtes
  • Tardumist kiirendavad ja aeglustavad lisandid – võimaldavad tööde teostamisel reguleerida tardumisprotsessi kiirust
  • Kivinemist kiirendavad lisandid – võimaldavad suhteliselt madala temperatuuri juures kiirendada betooni tugevuse saavutamist
  • Tardumist aeglustavad lisandid – kasutatakse betooni transpordil pikkade vahemaade ja kuuma ilma korral
  • Peenlisand – mineraalne peenmaterjal, mida kasutatakse betooni teatud omaduste parandamiseks või eriomaduste saavutamiseks
  • Polümeerkiud – sirged või profileeritud polümeerist materjali tükid, mida on võimalik homogeenselt betooni sisse segada mikropragude vähendamise eesmärgil
  • Teraskiud – sirged või profileeritud külmtõmmatud terastraadist kiud, mida on võimalik homogeenselt betooni sisse segada mikropragude vähendamise eesmärgil