Tavabetoon ehk normaalbetoon

Normaalse ehk tavabetooni kuivtihedus on 2100-2600 kg/m3. Valmistatakse see tavaliselt tsementsideainest (nt portlandtsement, põlevkivitsement) ning harilike tihedate täitematerjalidega nagu liiv, kruus ja killustik. Normaalset betooni kasutatakse ehituses kõige enam, betoonkonstruktsioonide materjalina, nii ühes tükis kui monteeritavate elementide valmistamiseks.