Eesti Energia – Auvere betoonisegu tarned


Betoonimeister osales 2011 aastast kuni 2014 aastani betoonisegu tarnetega Auveres, Eesti Energia Õlitööstuse Enefit-280 põlivkiviõli tehase toorme etteandekompleksi ja Eesti Elektrijaama uue energiaploki rajamisel. Betoonimeistri poolt valmistatud betoonisegu paigaldasid Maru Betoonitööd ja Conex.

Vaata teisi referentse