Betoonijääkide utiliseerimise seade LRT – 422

Betoonisegu ülejäägi tagastamine

Kui tellitud betoonisegu kogus oli liiga suur, võib klient üle jäänud betoonisegu tagastada betoonitehasesse ja Betoonimeister utiliseerib ülejäägi. Betoonijääkide ehitusobjektile ladustamine võib tekitada hiljem probleeme nende teisaldamisega. Jääkbetooni ladustamine loodusesse ei ole lubatud!

Betoonimeister kasutab oma tehastes betoonijääkide utiliseerimiseks seadmeid, mille abil toimub betoonisegust tsemendi välja pesemine. Pesuprotsessis tekkiv pesuvesi kasutatakse uuesti ära madalamargiliste betoonisegude tootmiseks

 

Betoonisegu jääkide utiliseerimise seadmed

Betoonisegu jääkide utiliseerimiseks kasutab Betoonimeister alljärgnevaid Liebherr-Mischtechnik GmbH poolt toodetud seadmeid: