Talvine betoneerimine

Talvine betoneerimine võib olla korralik väljakutse. Mida madalam on väliskeskkonna temperatuur, seda aeglasemalt betoonisegu kivineb. Temperatuuril alla 0°C betooni kivinemisprotsess peatub. Kui on oht, et ööpäeva keskmine temperatuur langeb alla +5°C, tuleb täiendavalt kasutusele võtta talvised betoneerimismeetodid, nagu sooja betooni kasutamine, betoonivalu täiendav soojendamine või valatud betooni kinni katmine-isoleerimine. Valatud betooni temperatuur ei tohiks langeda alla 0°C enne, kui betoon on saavutanud vajaliku miinimum-survetugevuse, milleks loetakse 5 Mpa.

betoneerimine ja temperatuur

Tuule ja õhutemperatuuri koosmõju soojakadudele.

Eestis välitingimustes, ajavahemikul oktoobrist kuni aprillini, betoonivalude teostamisel tuleks arvestada peale temperatuuri ka tuule mõjuga. Arvestada tuleb tuulega, kui külma mõju suurendajaga. Juuresolev tabel kirjeldab tuule ja temperatuuri koosmõju soojakadudele. Tabeli“halli“ ala korral tuleb kindlasti kasutusele võtta talvised betoneerimismeetodid või betoneerimine edasi lükata.

Kivinevat betoonkonstruktsiooni tuleb kaitsta külma ja tuule eest ning vajadusel soojendada 3-5 ööpäeva jooksul. Talvisel betoneerimisel tuleks ära kasutada värske betoonisegu soojust ja betooni kivinemisprotsessis tekkivat soojust. Talvisel betoneerimisel tuleb valatud konstruktsioon võimalikult kiiresti peale betoonisegu paigaldamist presendi või koormakattega tuulekindlalt kinni katta. Vastavalt vajadusele kasutada soojustusmaterjaliga kinni katmist. Kõrgema survetugevusklassiga betoonisegu eraldab kivinemisel rohkem soojust, millele lisandub sooja betoonisegu enda soojus, mis tuleks efektiivselt ära kasutada kivinemisprotsessi kiirendamiseks.