Betooni soojendamine

Betooni soojendamine on oluline eelkõige talvel. Betoonimeistril tuleb talvistes tingimustes eelsoojendatud betoonisegu tootmiseks teha lisakulutusi täitematerjalide ja vee soojendamiseks. Sooja või kuuma betoonisegu transportimisel, pumpamisel ja paigaldamisel tuleb arvestada betooni kiirema tardumisaja ning kiire töödeldavuse vähenemisega. Samuti on talvistes oludes betoonisegude tootmine aeglasem kui suvel, mida tuleks arvestada suuremate betoonivalude planeerimisel.

Eelsoojendatud betoonina käsitletakse betoonitehases valmistatud segu, mille täitematerjalid ja vesi on soojendatud määrani, millega tagatakse tarnitava betoonsegu nõutud temperatuur saabumisel ehitusplatsile.

Eelsoojenduse eesmärgiks on miinimumnõudena tagada kivistumisreaktsiooni käivitumine parast betoonisegu transportimist ja paigaldamist. Laiendatud eesmärgina peetakse silmas betooni tugevuse kasvu kiirendamist ja soojendamisvajaduse vähendamist ehitusplatsil. Eelsoojendatud betooni temperatuur tehases ei ole kõrgem kui +30 ˚C. Üldjuhul liigitatakse eelsoojendatud betoonisegu järgmiselt:

  • soe betoonisegu, kus betoonisegu väljastustemperatuur on kuni +18 ˚C;
  • kuum betoonisegu, kus betoonisegu väljastustemperatuur on kuni +30 ˚C.

Betoonisegu väljastustemperatuur tehases lähtub betoonisegu tarnimistemperatuurist ehitusplatsil ja transportimisel toimuvatest temperatuurikadudest.

Eelsoojendatud betoonisegu vajalikku temperatuuri on kõige lihtsam saavutada betoonisegus kasutatava vee soojendamise kaudu, sest vee erisoojusmahtuvus on umbes viiekordne võrreldes teiste koostisainetega ja kuna vee soojendamine on lihtne, siis soojendatakse vesi tavaliselt esimesena ja soojemaks kui muud koostisained. Vee temperatuuri peab saama lihtsalt mõõta ja kontrollida. Eelsoojendamisel ei tohiks vee temperatuur ületada +65 ˚C, kuna sel juhul võib segamise algfaasis, kui vesi pole taitematerjalidega kokku puutunud ja vee temperatuur seetottu langenud, alata tsemendi äkktardumine. Selline betoon pole enam transporditav ja ehitusplatsile jouab poolkivistunud betoon.

Talvel on betooni valmistamisel täiendavaks probleemiks külmunud või lumeseguse täitematerjali nõuetele vastavuse saavutamine, eriti selle auruga sulatamisel.
Valisõhu ja betoonisegu temperatuurist sõltuvalt võib soojendada kõiki täitematerjalide liike või osa neist. Kõik täitematerjalid tuleb siiski sulatada. Jäise täitematerjali segamine betoonisegusse on lõpptulemust kahjustav ja keelatud.