BÜ6 Talvised betoonitöödTalvise betoneerimise juhend

Talviste betoonitööde teostamisel on eksimisvõimalusi palju. Vead ja ebaõnnestumised betoonitöödel põhjustavad valatavates betoonkonstruktsioonides kahjustusi, mis ilmnevad kas koheselt konstruktsiooni lahtiraketamisel, mõne aja möödudes lahtiraketamisest või soojustuse-katete eemaldamisest.

Enamlevinud kahjustused talvisel ajal valatud betoonkonstruktsioonidel on:

  • betooni pinna külmakahjustused;
  • intensiivne pragunemine erinevates betoonkonstruktsiooni osades;
  • vastu raketise pinda valatud betooni pinna poorsus;
  • betooni pinna kvaliteet ebaühtlane;
  • karboniseerumise tulemusel nõrgestatud betoonpind;
  • härme;
  • betoonkonstruktsiooni lubatud piirmäärasid ületavad vajukid.

Loetletud enamlevinud vigade tekkepõhjused ja muu kasulik informatsioon, millega tuleb arvestada talviste betoonitööde käigus on detailsel tasemel ära toodud  Eesti Betooniühingu poolt koostatud juhendis: BÜ6 „Talvised betoonitööd“.

Juhendi levitamisega tegeleb EHITUSKESKUS.