Ohutus betoonitöödel

Betoonisegu omab tugevalt leeliselist keskkonda, mis tekib betoonisegu tootmisel tsemendi ja vee kokku segamisel (pH on 11 – 13)!

Betooniseguga töötamisel tuleb isikukaitse ja tööohutuse seisukohalt järgida alljärgnevat.

Betoonisegu transpordi, pumpamise ja paigalduse käigus esineb tihti pritsimist, millest johtub betoonisegu sattumine ümbritseva keskkonna ja inimeste peale. Ohupiirkond on 5 – 10 m raadiuses arvestatuna betoonitehnikast.

  • Betoneerimisel peab kasutama ettenähtud isikukaitsevahendeid (prillid, kindad, saapad, kiivrid, sobilik tööriietus)
  • Silma sattunud betoonisegu tuleb pesta välja rohke puhta veega

Juba kivinenud betooni töötlemisel väldi betoonitolmu sisse hingamist.

Rohkem informatsiooni leiad jaotuses Ohutusest betoonisegu paigaldamisel