Betooni labor

Igas kaasaegses betoonitehases on laboratoorium toodetud betoonisegude kvaliteedi jälgimiseks. Akrediteeritud sertifitseerimisasutusena teostab meie tootmisüksuste üle pidevat järelevalvet Teede Tehnokeskus AS. Ehitusobjektidel, kus on vajalik betoonisegust katsekehade võtmine otse ehitusobjektil, mõõta õhusisaldust betoonisegus või teostada betooni küpsusastme jälgimine, et täpsemalt määrata lahtiraketamise õiget aega, pakume oma klientidele vastavat laboriteenust.

Katsekehad

Vajaduse korral valmistame ehitusobjektil betoonisegust võetud proovidest katsekehad ja säilitatame neid standardtingimustel kuni katsetamiseni Betoonimeistri betoonitehase laboratooriumis või vajadusel akrediteeritud katseasutuses.

Betooni proov võetakse ühtlase koostisega betoonisegust. Betooni survetugevuse määremiseks võetavad katsekehad on kuubid mõõtmetega 15x15x15 cm, mille küljed on paralleelsed ja siledad. Katsekehade vormid peavad olema valmistatud vett mitteimavast materjalist.Kuupide vormid täidetakse vähemalt kahes kihis, igat kihti tihendatakse korralikult. Katsekehad ei tohi külmuda ega välja kuivada. Betooni standardijärgse tugevusklassi hindamiseks tuleb katsekehi hoida vees, temperatuuril +20ºC +/-2ºC kuni 28 ööpäeva.

Shmidti vasar

Valatud betoonkonstruktsioonide tugevust on võimalik hinnata mitmel meetodil. Kõige kindlam moodus on puurida välja proovitükk ja see laboris katsetada. Tehniliselt on see tülikas ja tihti ei ole võimalik konstruktsiooni kahjustada proovikeha välja puurimisega.

Levinud võimalus betooni tugevust kindlaks teha mittepurustaval meetodil on Schmidti vasara katse, kus olemasoleva konstruktsiooni pinda katsetatakse spetsiaalse vahendiga, mis registreerib betooni tugevuse. Instrument registreerib pinnale antava löögi vaste. Töö viiakse läbi vastavalt kehtestatud katse korrale. Ette on antud korduste arv ühes seerias, et jõuda usaldusväärse tulemuseni. Betoonimeister kasutab mõõtmiseks firma ELE International standartset testivasarat. Kasutatava seadme mõõtepiirkond on vahemikus 10 kuni 70 MPa.

Temperatuuri jälgimine

Betoonkonstruktsiooni tugevuse määramisel täpsema tulemuse saavutamiseks kasutatakse tänapäeval betooni tugevuse hindamist temperatuurööpäevade alusel. Oluliseks eelduseks meetodi kasutamisel on betooni temperatuuri registreerimine teatud kokkulepitud intervalliga. Betoonimeister pakub oma klientidele betooni küpsusastme mõõtmist betooni normsurvetugevuse suhtes. Mõõtmised teostatakse logerseadmega IntelliRock II. Mõõtmisi saab teostada maksimaalselt kuni 28 päeva jooksul 1-tunnise logimisintervalliga.

Õhusisaldus

Vajaduse korral teostame tarnitud betoonisegu õhusisalduse kontrollmõõtmist ehitusplatsil standardi EVS-EN 12350-7 kohaselt. Betoonimeister kasutab mõõtmiseks firma ELE International rõhumeetodil betooni õhusisalduse määramise seadet B Type.

Seade vastab EVS-EN 12350-7 lisas D toodud nõuetele.


Võta meiega ühendust

Laboriteenuste vajaduse täpsustamiseks ja tellimiseks võta ühendust tellimuste lühinumbril 1501 või e-mail info@betoonimeister.ee