Betooni labor

Igas kaasaegses betoonitehases on laboratoorium toodetud betoonisegude kvaliteedi jälgimiseks ning betooni omaduste hindamiseks. Akrediteeritud sertifitseerimisasutusena teostab meie tootmisüksuste üle pidevat järelevalvet Teede Tehnokeskus AS. Ehitusobjektidel, kus on vajalik betoonisegust katsekehade võtmine otse ehitusobjektil, mõõta õhusisaldust ja vajumit betoonisegus või teostada betooni küpsusastme jälgimine, et täpsemalt määrata lahtiraketamise õiget aega, pakume oma klientidele vastavat laboriteenust.

Katsekehad

Vajaduse korral valmistame ehitusobjektil betoonisegust võetud proovidest katsekehad ja säilitatame neid standardtingimustel kuni katsetamiseni Betoonimeistri betoonitehase laboratooriumis või vajadusel akrediteeritud katseasutuses.

Betooni proov võetakse ühtlase koostisega betoonisegust. Betooni survetugevuse määremiseks võetavad katsekehad on kuubid mõõtmetega 15x15x15 cm, mille küljed on paralleelsed, ristsed ja siledad. Katsekehade vormid peavad olema valmistatud vett mitteimavast materjalist. Kuupide vormid täidetakse vähemalt kahes kihis, igat kihti tihendatakse korralikult. Katsekehad ei tohi külmuda ega välja kuivada. Betooni standardijärgse tugevusklassi hindamiseks tuleb katsekehi hoida vees, temperatuuril +20ºC +/-2ºC kuni 28 ööpäeva.

Schmidti vasar

Valatud betoonkonstruktsioonide tugevust on võimalik hinnata mitmel meetodil. Kõige kindlam moodus on puurida välja proovitükk ja see laboris katsetada. Tehniliselt on see tülikas ja tihti ei ole võimalik konstruktsiooni kahjustada proovikeha välja puurimisega.

Levinud võimalus betooni tugevust hinnata mittepurustaval meetodil on Schmidti vasara katse, kus olemasoleva konstruktsiooni pinda katsetatakse spetsiaalse vahendiga.. Seade registreerib betoonpinna põrkearvu, mille tulemusel on katse lõpus võimalik saada hinnang katsetatud betooni tugevusele. Töö viiakse läbi vastavalt kehtestatud katse korrale. Ette on antud korduste arv ühes seerias, et jõuda usaldusväärse tulemuseni. Betoonimeister kasutab mõõtmiseks firma ELE International digitaalset testivasarat. Kasutatava seadme mõõtepiirkond on vahemikus 10 kuni 70 MPa.

Temperatuuri jälgimine

Värskelt valatud betoonkonstruktsiooni tugevuse kasvu on võimalik täpselt jälgida, kasutades betooni temperatuuride logimist ja betooni küpsusastme määramist. Oluliseks eelduseks meetodi kasutamisel on betooni temperatuuri registreerimine teatud kokkulepitud intervalliga. Betoonimeister pakub oma klientidele betooni küpsusastme mõõtmist betooni normsurvetugevuse suhtes. Mõõtmised teostatakse Testo logerseadmega . Mõõtmisi saab teostada maksimaalselt kuni 28 päeva jooksul 1-tunnise logimisintervalliga.

Õhusisaldus

Vajaduse korral teostame tarnitud betoonisegu õhusisalduse kontrollmõõtmist ehitusplatsil standardi EVS-EN 12350-7 kohaselt. Betoonimeister kasutab mõõtmiseks firma Form-Test rõhumeetodil betooni õhusisalduse määramise seadet.
Seade vastab EVS-EN 12350-7 lisas D toodud nõuetele.

Võta meiega ühendust

Laboriteenuste vajaduse täpsustamiseks ja tellimiseks võta ühendust tellimuste lühinumbril 1501 või e-mail info@betoonimeister.ee