Sertifikaadid

Kõik Betoonimeisteri betoonitehased on sertifitseeritud standardi EVS-EN 206 nõuete kohaselt. Akrediteeritud sertifitseerimisasutusena teostab meie tootmisüksuste üle pidevat järelevalvet Teede Tehnokeskus AS.

Betoonimeistri tootmisjuhtimise kvaliteedisüsteem on loodud standardi EVS-EN 206 nõuete alusel. Kvaliteedisüsteemi eesmärgiks on tagada toodetava betoonisegu kvaliteet ning seda peavad järgima kõik ettevõtte töötajad.

Toodetud betoonisegude nõuetele vastavust tõendab Betoonimeister:

  • tehase kohase tootmisohje sertifikaadiga, mis on väljastatud teavitatud asutusena tegutseva sertifitseerimisasutuse poolt ja mis laieneb kõikidele selles tehases toodetud betoonisegudele;
  • vastavusdeklaratsiooniga, kus selgitatakse betooni spetsifitseeritud nõuetele vastavust.

Iga tehasest väljastatud betoonikoormaga antakse kaasa saatekiri, millel on esitatud betoonisegu andmed.

 

MÄNNIKU BETOONITEHASED

Sert ikoon 3MÄNNIKU TEHAS 1
tootmisohje sertifikaat
LAE ALLA
Sert ikoon 3MÄNNIKU TEHAS 1
vastavusdeklaratsioon
LAE ALLA

MÄNNIKU TEHAS 2
tootmisohje sertifikaat
LAE ALLA

MÄNNIKU TEHAS 2
vastavusdeklaratsioon
LAE ALLA


TARTU BETOONITEHAS

TAPA BETOONITEHAS

Sert ikoon 3TARTU TEHASE
tootmisohje sertifikaat
LAE ALLA
Sert ikoon 3TARTU TEHASE
vastavusdeklaratsioon
LAE ALLA
Sert ikoon 3TAPA TEHASE
tootmisohje sertifikaat
LAE ALLA
Sert ikoon 3TAPA TEHASE
vastavusdeklaratsioon
LAE ALLA

JÕHVI BETOONITEHAS

PÄRNU BETOONITEHAS

Sert ikoon 3JÕHVI TEHASE
tootmisohje sertifikaat
LAE ALLA

Sert ikoon 3JÕHVI TEHASE
vastavusdeklaratsioon
LAE ALLA
Sert ikoon 3PÄRNU TEHASE
tootmisohje sertifikaat
LAE ALLA
Sert ikoon 3PÄRNU TEHASE
vastavusdeklaratsioon
LAE ALLA

While it is metabolised by the liver enzyme CYP3A4, and blockers of this enzyme accordingly increase its concentrations in the body, they also decrease concentrations of the active metabolite M4, resulting in only a small overall effect. The dosage should be individualized with the dose titrated upward to a maximum of 8 tablets (16 mg) per 24 hours. ABSORICA is available in 10 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg and 40 mg capsules http://www.farmaciasonline.org/. If you have kidney disease, your doctor may recommend a lower dose.