Betoon

Betoon on tehiskivi, mis saadakse sideaine, vee ja täitematerjalide segu kivinemisel. Valmiva betooni omadused sõltuvad sellest, kus ja mille jaoks betoonisegu kasutatakse. Selle põhjal arvutatakse betooni tugevusklass, valitakse sobivad täitematerjalid ning märgitakse vajadusel ka külmakindlus, veepidavus jms.

Betooni kivinenemisel toimub tsemendi hüdratatsioon, mille tulemusel tekib tahke tehiskivi. Reaktsioon on eksotermiline, st protsessi käigus eraldub soojust. Betooniseguga toimuvad kivinemisel protsessid: betoonisegu tardub ja kivineb.

Betoonisegu valmistatakse tavaliselt tsementsideainest (nt portlandtsement, põlevkivitsement) ning harilike tihedate täitematerjalidega nagu killustik või kruus ja liiv ning vesi.