Privaatsuspõhimõtted

Isikuandmete töötlemine

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu).

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
Isikuandmed edastatakse Betoonimeistri müügiosakonnale ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
Nimi, telefoninumber ja kliendi aadress edastatakse transporditeenuse pakkujale, kauba kohaletoimetamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on Betoonimeistri müügiosakonna töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kaubaga seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Betoonimeister rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi müügiosakonna vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub eraldi kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest Betoonimeistrit e-posti teel.

Säilitamine
Kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui ost on sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse vähemalt seitse aastat.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust Betoonimeistriga e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated
Betoonimeister võib e-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutada otseturundusteadete saatmiseks. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb võtta ühendust Betoonimeistriga e-posti teel.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest Betoonimeistrit e-posti teel.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub müügiosakonna vahendusel. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Küpsiste kasutamine

Parema kasutajakogemuse pakkumiseks kasutame betoonimesiter.ee veebilehel küpsiseid.

Selleks:

  • salvestame seadmetes olevat teavet,
  • pääseme juurde Teie seadme teabele ehk küpsistele,
  • töötleme Teie isikuandmeid.

Töödeldavateks isikuandmeteks on:

  • identifikaatorid,
  • geolokatsiooniandmed,
  • seadme saadetud standardteave,
  • teave seadme omaduste kohta.