Väike- ja individuaalehitajale

Betoonimeister toodab betoonisegusid väikeklientide erinevateks vajadusteks, alates aiapostide ja suveköökide vundamentidest kuni eramaja ehituseni. Samuti pakume betoonisegu transporti segurautoga (betoonimikser) ja betoonisegu pumpamist pumbaga varustatud segurautoga (pumi). Kui ehitusobjekt on algstaadiumis ja valukoha ümbruses ei ole ligipääsu segavaid tegureid, on võimalik betoonisegu betooniveokist valukohta maha laadida transportöörlindiga varustatud betoonimikseriga.

Betooni paigaldamine

Betooni paigaldamine ei ole keeruline, kuid tuleb jälgida teatud põhimõtteid. Enne segu mahalaadimise algust tuleb kontrollida saatekirja, kas tarnitud betoonisegu vastab tellimuses spetsifitseeritule.
Betoonisegu tuleb maha laadida võimalikult kiiresti. Plastse oleku vältel on võimalik betoonisegu paigaldada, tardumis- ja kivistumisperioodil ei ole paigaldus enam võimalik. Tavabetooni plastne olek temperatuuril 20°C on keskmiselt 2-4 tundi. Betooni kivinemise käigus ei tohi temperatuur tõusta üle 70°C. Kui see juhtub, on oht, et betoon kaotab oma lõpptugevusest kuni 30%.
Betoonisegu peab paigaldamisel tihendama. Samas tuleb meeles tuleb pidada, et üleliigne vibreerimine võib põhjustada betoonisegu kihistumist ja rikub betooni.
Paigaldamisel ei tohiks pumba voolikust või kolust betoonisegu langemiskõrgus olla suurem kui 1 meeter, kõrgelt langemisel betoonisegu segregeerub ja kihistub.
Soojal perioodil tuleb värskelt valatud betooni kaitsta kiire väljakuivamise eest. Betooni valupind tuleb katta kas ehituskilega, järelhooldusainega või seda pidevalt veega kasta.
Järelhoolduse teostamine aitab vähendada mahukahanemipragude tekke võimalust. Samas suurendab see betoonpinna tugevust ja vastupanuvõimet keskkonna mõjudele.
Talvistes tingimustes tuleb betoonivalu vorm soojustada ja värskelt paigaldatud betooni sobival viisil soojendada, et vältida betooni külmumist ning tagada mõistlik kivinemise kiirus.
Betooni läbikülmumine enne survetugevuse 5…7 MPa saavutamist vähendab tunduvalt betooni lõplikku tugevust, seades ohtu konstruktsiooni püsivuse.
Betoonisegule vee lisamine ehitusobjektil on keelatud – lisavesi vähendab betooni tugevust ja vastupidavust keskkonna mõjudele.
Betooniseguga töötamisel tuleb järgita tööohutusnõudeid. Kanda kogu keha katvaid tööriideid ning sobilikke isikukaitsevahendeid. Betoonisegu sattumisel nahale tuleb see kohe veega maha loputada. Segu pritsmete silma sattumisel tuleb silma loputada põhjalikult puhta veega, vajadusel pöörduda arsti poole.

Betoonisegu paigaldamise „ABC“

Betooni valik

Betoon on hea valik eramute ja teiste ehituskonstruktsioonide rajamiseks. Kindlasti tuleks igal konkreetsel juhul nõu pidada hoone projekteerijaga. Betooni valikul (täitematerjali fraktsioon, töödeldavus, kiu sisaldus) tuleb arvestada konstruktsiooni mõõtmetega, betooni teisalduse ning paigaldusmeetoditega. Samuti peaks silmas pidama ilmastikuolusid, ehituskiirust jm. Betoonisegu valikul ja spetsifikatsiooni koostamisel tuleb lähtuda ehitusprojektist.

NB! Põrandate viimistlemisel liialt tihedaks (nn masinhõõruti teraslabadega hõõrumine) või puistematerjaliga pindamisel (nn pinnakõvendid) võib XF keskkonnaklassi ja KK külmakindluse klassiga betoonidel esineda õhukese pinnakihi (0,5-6mm) lahtikoorumist. Soovituslik on selliste viimistlusmeetodite puhul betoonisegu maksimaalne õhusisaldus 3%, mille juures aga betoonitootja ei saa garanteerida nõutavat külmakindluse klassi.

Betooni kasutusjuhend

Betooni paigaldusaeg

Sõltuvalt väliskeskkonna temperatuurist, tuleb betoonisegu paigaldada ca 45 min kuni 90 min jooksul, peale selle jõudmist ehiotusobjektile. Kui paigaldamisaeg võib osutuda pikemaks kui 1,5 h, tuleb sellest eelnevalt teavitada betoonisegu tootjat. Paigaldusajast mitte kinni pidamisel ei saa betoonisegu tootja garanteerida betooni survetugevusklassi ega nõutavaid keskkonnaklasse.

Betooni töödeldavuse suurendamine ehitusobjektil

Betooni töödeldavuse suurendamist ehitusobjektil teostada ainult plastifikaatoriga. Plastifikaator lisatakse betoonimikserisse enne betoonisegu paigaldust. Minimaalne segamisaeg on 5 min. Enne paigaldust tuleb veenduda, et plastifikaator on segunenud ja betoonisegu on ühtlane.

Vee lisamine ehitusobjektil

Vee lisamine betoonisegusse on üldjuhul keelatud, kuna see põhjustab projekteeritud betooni survetugevusnäitajate vähenemist. Kui tellija nõudmisel lisatakse betoonisegusse vett, tuleb lisatud vee kogus ja kellaaeg saatekirjal fikseerida. Korralduse andnud isikul on kohustus anda märkusele saatekirjal allkiri (nimi peab olema kirjutatud loetavalt). Vee lisamisel lasub vastutus betooni omaduste muutmise eest täiel määral korralduse andnud isikul.

Suvine betoneerimine

Mida kõrgem on välistemperatuur, seda kiiremini hakkab betoonisegu tarduma. Vajadusel tuleb kasutada tardumise aeglustajat. Eriti oluline on põrandatesse ja plaatidesse paigaldatud betoonisegu järelhooldus, kaitsmine kiire väljakuivamise eest (kõrge temperatuur + otsene päikesekiirgus + tuul). Järelhooldust tuleb alustada vahetult pärast paigaldamist, et minimaliseerida pragunemisriski. Järelhooldust teostatakse kastmise, kilega katmise või järelhooldusainega piserdamise teel. Põrandabetooni soovituslik hooldusperiood on 14 kalendripäeva.

Talvine betoneerimine

Mida madalam on välistemperatuur, seda aeglasemalt betoonisegu kivineb. Temperatuuril < 0°C betooni kivinemisprotsess peatub. Kui ööpäeva keskmine temperatuur langeb alla +5°C, tuleb kasutusele võtta talvised betoneerimismeetodid. Betooni temperatuur ei tohiks langeda alla 0°C enne 5 MPa survetugevuse saavutamist. Kivinevat betoonkonstruktsiooni tuleb kaitsta külma ja tuule eest ning vajadusel soojendada (min.3-5 ööpäeva). Arvestada tuleb tuulega, kui külma mõju suurendajaga. Talvisel betoneerimisel tuleks ära kasutada värske betoonisegu soojust ja betooni kivinemisel tekkivat soojust. Talvisel betoneerimisel tuleb valatud konstruktsioon võimalikult kiiresti peale betoonisegu paigaldamist presendi või koormakattega tuulekindlalt kinni katta. Vajadusel kasutada soojustusmaterjaliga kinni katmist. Kõrgema survetugevusklassiga betoonisegu eraldab kivinemisel rohkem soojust, efektiivsust lisab sooja betoonisegu kasutamine.

Betoonisegu paigaldamise “ABC“

Betooni järelhooldus

Betooni järelhooldusest saab rääkida eraldi suvisel ja talvisel perioodil.
Suvisel perioodil on peamine eesmärk vältida betoonis sisalduva vee liiga kiiret aurustumist ja seoses sellega pragude teket. Selle vältimiseks:

  • Kastetakse betooni – tegevus on töömahukas ja suurte alade puhul on oht, et vee kiire aurustumise korral ei suudeta tagada kogu ala ühtlast katmist
  • Betoonivalu pind kaetakse kilega või koormakattega
  • Betoonivalu pinnale kantakse järelhooldusaine ehk ¨vaha¨, mis moodustab kuivades betoonipinnale vett mitte läbilaskva kihi ja ei võimalda veel betoonist välja aurata.

Seinte kaitsmisel kiire välja kuivamise eest on soovitatav viivitada lahtirakestamisega. Raketis ei võimalda veel kiiresti seinast aurustuda ning pragude tekke oht on väiksem. Vahetult peale lahti rakestamist tuleb kanda pinnale järelhooldusaine.
Talvisel perioodil on peamine eesmärk hoida tarindis sisalduvat soojust või siis tegeleda lisasoojuse tarindisse viimisega.
Massiivsete konstruktsioonide puhul tekkivad eksotermilise protsessi käigus kõrged temperatuurid. Sellise tarindi puhul on majanduslikult kasulik see kinni katta ja lasta tarindil kivineda tekkiva temperatuuri mõjul. Sellist meetodi nimetatakse termosmeetodiks.

„Saledamate“ konstruktsioonide puhul kasutatakse täiendava soojuse lisamise erinevaid võimalusi:

  • Küttetraatide paigaldamine betooni
  • Tarindi ümber „telgi“ ehitamine ja soojuskiirgurite või puhurite abil sooja lisamine ümbritsevasse telki, mis kiirendab betooni kivinemist.

Kuidas tellida

Enne tellimuse esitamist tutvu betoonisegude valikuga.
Määra valatava betoonkonstruktsiooni ruumala kuupmeetrites, see on vajalik tellitava betoonisegu koguse jaoks.
NB! Kui betoonivalu on plaanitud pinnasele (killustiku padjale või liivale), võta arvesse aluspinna ebaühtlus ja esita tellitav kogus varuga!
Betoonisegu Hinnapäringu või Tellimuse saad sisestada otse Betoonimeistri kodulehelt.
Kui mõned andmed jäävad hinnapäringu / tellimuse vormile sisestamata, ära muretse Betoonimeister võtab Sinuga ise ühenduts. Ära unusta lisada täidetud vormile oma kontaktandmeid!
Oma hinnapäringu võid Betoonimeistrile edastada ka lihtsalt kirjana e-posti teel või on-line vestlusvormi kaudu Betoonimeistri kodulehel.