Ohutus betoonisegu paigaldamisel

Betoonisegu omab tugevalt leeliselist keskkonda, mis tekib betoonisegu tootmisel tsemendi ja vee kokku segamisel (pH on 11 – 13)!

Betooniseguga töötamisel tuleb isikukaitse ja tööohutuse seisukohalt järgida alljärgnevat.

Betoonisegu transpordi, pumpamise ja paigalduse käigus esineb tihti pritsimist, millest johtub betoonisegu sattumine ümbritseva keskkonna ja inimeste peale. Ohupiirkond on 5 – 10 m raadiuses arvestatuna betoonitehnikast.

  • Betoneerimisel peab kasutama ettenähtud isikukaitsevahendeid (prillid, kindad, saapad, kiivrid, sobilik tööriietus)
  • Silma sattunud betoonisegu tuleb pesta välja rohke puhta veega

Betoonipumba püstitamise koht peab olema tasane ja ohutul kaugusel lahtikaevatud kohast, elektriliinist või kaevust.

Ei tohi unustada, et betoonisegu on pumba torudes surve all, ummistus võib torudes põhjustada väga kõrge surve, mis võib juhtuda voolikuliini ootamatut liikumist, purunemist ja betooni väljapritsimist. Betoonipumba voolikuid käsitledes väldi nende keerduminekut! Hoolitse, et betoneerimispiirkonnas ei viibiks kõrvalisi isikuid!

Betoonipumba mastiga ei tohi kunagi tõsta inimesi, töövahendeid ja torusid või pikendusvoolikuid.

Betoonipumba voolikud on rasked, neid tõstes arvesta sellega!

Ettevaatust töötades elektriliinide läheduses!

Ära seisa kunagi betoonimikseri ja pumba vahel, mikseri tagurdades pumba juurde.

Betoneerimise käigus peab olema tähelepanelik tarindist väljuvate sarrusvarrastega – varraste lõigatud otsad võivad olla teravad.

Seinte, postide ja muude kõrguses olevate konstruktsioonide valamisel tuleb betoneerija turvata rakmetega ja kasutada töölava. Töötamine sellisel raketisel ainult pumba voolikust kinni hoides on keelatud!

Pimedas töötamisel hoolitse töömaa piisava valgustatuse eest.

Betoonitehnika pesemine korraldada selleks ettenähtud kohas, et vältida keskkonna reostust.

Juba kivinenud betooni töötlemisel väldi betoonitolmu sisse hingamist.

Tutvu betoonisegu Ohutuskaardiga.