Betooni pumpamine

Betooni pumpamiseks on tavaliselt kaks erinevat võimalust, kasutatakse kas autobetoonipumpa või väiksemate betooni koguste korral PUMI.

Pumbaga betoonimikser ehk PUMI

PUMI on betoonimikser millele on paigaldatud lisaks betoonipump ja jaotusmast. Pumisid kasutatakse ehitusobjektidel, kus on keeruline juurdepääs või kuhu autobetoonipump ja mikser koos ei mahu. Pumiga teostatakse tavaliselt väiksemahulisi betooniveo (lubatud veomaht on 5 m3) ja pumpamistöid.

Pumi paigaldamiseks (tugijalgade paigaldus, masti avamine, voolikuliini paigaldus) kuluv aeg ja pumi pumpamisjärgne pesemise ja kokku panemise aeg arvestatakse pumi tööaja sisse.

Pumba tööpõhimõtte alusel saab pumid liigitada:

  • Rootorpumbaga pumid – kasutatakse aeglaste valude puhul (monolitiseerimised, betoonplokkide täitmised). Võimalik on pumbata väga aeglaselt ja rahulikult. Rootorpumbaga pumidega ei tohi pumbata kiudbetooni!
  • Kolbpumbaga pumid – kasutatakse kõikide valude puhul, pumpab kiiremini kui rootorpumbaga pumi. Kolbpumbaga pumiga pumbatakse ka kiudbetooni.

Autobetoonipump ehk pump

Autobetoonipump on veok, millele on paigaldatud betoonipump koos jaotusmastiga. Autobetoonipumpasid kasutatakse võrreldes pumiga suuremate pumbatavate betooni mahtude ja suuremate pumbatavate kauguste korral. Autobetoonipumpadel puudub mikseri või pumiga võrreldes trummel, s.t. et nendega ei saa betooni transportida. Autobetoonipumbad on mõeldud ainult betoonimikseriga kohale veetud betoonisegu vajalikku kohta pumpamiseks. Autobetooni pumbad suudavad pumbata kuni 100 m3 betooni tunnis.