Betooni lisandid

Betooni koostises kasutatakse tänapäeval mitmesuguseid keemilisi lisandeid ja kiudusid, mida lisatakse betoonile segamise käigus tsemendi massiga võrreldes väikeses koguses, eesmärgiga reguleerida betoonisegu või kivistunud betooni omadusi.

Betooni lisandid on:

  • Plastifikaatorid ja superplastifikaatorid – vähendavad betoonisegu veevajadust
  • Õhku sisseviivad lisandid – annavad betoonile suurema külmakindluse
  • Hüdroisoleerivad lisandid – parandavad betooni püsivust vee ja agressiivse keskkonna suhtes
  • Tardumist kiirendavad ja aeglustavad lisandid – võimaldavad tööde teostamisel reguleerida tardumisprotsessi kiirust
  • Kivinemist kiirendavad lisandid – võimaldavad suhteliselt madala temperatuuri juures kiirendada betooni tugevuse saavutamist
  • Peenlisandid – peenmaterjalid, mida kasutatakse betooni teatud omaduste parandamiseks või eriomaduste saavutamiseks
  • Erinevad kiud – kasutatakse konstruktsioonide armeerimistööde osaliseks või täielikuks asendamiseks ning mahukahanemisest ja termopingetest tulenevate pragude tekkimise ja suurenemise vältimiseks.