Betoonisegude transport ja pumpamine talvel

Õhutemperatuuridel alla 0˚C, eriti koos tuule mõjuga, on betoonisegul suur risk külmuda betoonimikseris (väikeste koguste korral), aga eriti pumide ja betoonipumpade torustikes, betoonisegu pumpamise käigus.

Betoonisegu tarnimise üheks oluliseks kriteeriumiks on selle temperatuur saabumisel ehitusplatsile. Betoonisegu transpordi planeerimisel tuleb arvestada betoonisegu temperatuuri alanemist transpordil sõltuvana kasutatavast transpordivahendist, valisõhu temperatuurist, betoonisegu kogusest ja ehitusplatsi kaugusest betoonitehasest.

Betoonisegu temperatuuri langus sõltuvalt betooni ja välistemperatuuri erinevusest ning betooniveoki teeloleku kestusest

Betoonisegu temperatuuri langus sõltuvalt betooni ja välistemperatuuri erinevusest ning betooniveoki teeloleku kestusest.

Joonisel on esitatud graafik, mis kehtib täislastis betooniveoki kohta ja aitab ligikaudselt hinnata betoonisegu temperatuuri alanemist transpordil tehasest ehitusplatsile.

Piir betoonisegu tarnija ja ehitustööde tegijate kohustuste vahel sõltub betoneerimise viisist. Kui ehitusplatsil siirdatakse betoonisegu pumba ja torustiku abil, siis tänase praktika järgi vastutab pumpamise eest betoonisegu tarnija ja torustiku toimivus tagatakse betoonisegu tarnija ja ehitaja koostöös. Kui betoneerimine toimub betoonikolu või vedukite abil, siis vastutab ehitusplatsi sisese betoonisegu transpordi eest betoonitööde tegija.

Ehitusplatsile saabuva betooni temperatuur on oluline parameeter, mis vastavalt kokkuleppele betoonisegu tellija ja tarnija vahel peab kajastuma juba betoonisegu tellimislehel. Sellise kokkuleppe olemasolu korral peavad betoonisegu saatekirjal olema andmed betooni temperatuuri kohta segusõlmest väljastamisel ja ehitusplatsile saabumisel.

Talvel on betooni transport ja pumpamine üldjuhul võimalik õhutemperatuurini kuni -10˚C. Lisaks õhutemperatuurile on väga oluline ka tuule kiirusest tulenev tuulekülma faktor. Transpordi ja pumpamise võimalikkuse talvetingimustes otsustab Betoonimeister lähtuvalt ilmastikuoludest, transpordikaugusest ja vastuvõtukiirusest, millest viimane on eriti oluline.

Madalatel temperatuuridel on soovitatav vältida olukordi, kus transporditava betoonisegu kogus on alla poole mikseri mahust. Arvestada tuleks sellega, et mida suurem on betooni kogus, seda väiksem on oht, et betoonisegu jahtub voi külmub transpordi ajal. Pumpamisel madalatel temperatuuridel on oluline, et pumba torud oleks soojustatud ja et pumpamise ajal ei tekiks pikki seisakuid. Aeglaste valude puhul tuleks võimalusel arvestada sellega, et betoonisegu oleks pumbatorudes pidevas liikumises.