Betooni paigaldamine

Betooni paigaldamine ei ole keeruline, kuid tuleb jälgida teatud põhimõtteid. Enne segu mahalaadimise algust tuleb kontrollida saatelehte, kas tarnitud betoonisegu vastab tellitule.

Betoonisegu tuleb maha laadida võimalikult kiiresti, kuna tsement hakkab teatud aja möödudes tarduma ning kivinev betoonisegu ei ole enam paigaldatav.

Betoonisegu kasutusaeg sõltub segu temperatuurist, õhutemperatuurist ja ilmastikuoludest. Suvisel ajal on betoonisegu kasutusaeg ligikaudu 2 tundi, talvisel perioodil aga ligikaudu 3 tundi või kauem.

Betoonisegu peab paigaldamisel tihendama. Samas tuleb meeles tuleb pidada, et üleliigne vibreerimine rikub betooni.

Paigaldamisel ei tohiks pumba voolikust või kolust betoonisegu langemiskõrgus olla suurem kui 1 meeter, kõrgelt langemisel betoonisegu kihistub.

Soojal perioodil tuleb värskelt valatud betooni kaitsta vee väljakuivamise eest. Betooni valupind tuleb katta kas ehituskilega, järelhooldusainega või seda kasta pidevalt veega.

Järelhoolduse teostamine aitab vähendada mahukahanemipragude tekke võimalust. Samas suurendab see betoonipinna tugevust ja vastupanuvõimet keskkonna mõjudele.

Talvistes tingimustes tuleb betoonivalu vorm soojustada ja värskelt paigaldatud betooni sobival viisil soojendada, et vältida betooni külmumist ning tagada normaalne kivinemise kiirus.

Betooni läbikülmumine enne survetugevuse 5…7 MPa saavutamist vähendab tunduvalt betooni lõplikku tugevust, seades ohtu konstruktsiooni püsivuse.

Betoonisegule vee lisamine ehitusobjektil on keelatud – lisavesi vähendab betooni tugevust ja vastupidavust keskkonna mõjudele.

Betooniseguga töötamisel tuleb järgita tööohutusnõudeid. Kanda kogu keha katvaid tööriideid ning sobilikke isikukaitsevahendeid. Betoonisegu sattumisel nahale tuleb see kohe veega maha loputada. Segu pritsmete silma sattumisel tuleb silma loputada põhjalikult puhta veega, vajadusel pöörduda arsti poole.

Betoonisegu paigaldamise „ABC“