Soovituslikud betooni klassid

Betoon on hea valik ka eraehitajale eramute ja teiste ehituskonstruktsioonide rajamiseks. Betooni valikul on abiks alljärgnev juhis. Kindlasti tuleks igal konkreetsel juhul nõu pidada hoone projekteerija või Betoonimeistri esindajaga. Betooni valikul (täitematerjali fraktsioon, töödeldavus, kiu sisaldus) tuleb arvestada konstruktsiooni mõõtmetega, betooni teisalduse ning paigaldusmeetoditega. Samuti peaks silmas pidama ilmastikuolusid, ehituskiirust jm. Õige valiku aitavad teha Betoonimeister ja projekteerija.

  • Taldmikud ja vundamendid – C25/30
  • Soklid välistingimustes –C25/30 XF2 või C30/37 XF1
  • Põrandad sisetingimustes – C 20/25
  • Vahelaed, sillused – C30/37
  • Seinad – C30/37
  • Välistingimustes asuvad põrandad – C 25/30 XF2
  • Välistingimustes asuvad konstruktsioonid – C 25/30 XF2 või C30/37 XF1

NB! Põrandate viimistlemisel liialt tihedaks (nn masinhõõruti teraslabadega hõõrumine) või puistematerjaliga pindamisel (nn pinnakõvendid) võib XF/KK keskkonnaklassiga betoonidel esineda õhukese pinnakihi (0,5-6mm) lahtikoorumist. Soovituslik on selliste viimistlusmeetodite puhul betoonisegu maksimaalne õhusisaldus 3%, mille juures aga betoonitootja ei saa garanteerida nõutavat külmakindluse klassi.