Bituumenipõud võimaldab betooni laiemat kasutuselevõttu Eesti teedeehituses 

28 / 04 / 2022

Asfaltbetooni valmistamiseks vajaliku bituumeni puudus võib anda kaua oodatud tõuke tsementbetooni laiemaks kasutuselevõtuks Eesti teedeehituses. Üle poole Euroopas seni toodetud bituumenist on valmistatud sanktsioonide alla sattunud Venemaa naftast.

Enamike platside, teede ja tänavate ehitamiseks kasutatakse asfaltbetooni, sest seda saab paigaldada palju õhemate kihtidena, mis teeb katteehituse võrreldes tsementbetooniga odavamaks. Samas on palju neid kohti, kus liikluskoormused on suured ning katteehituseks tuleks valida tsementbetoon – nii tuleb kokkuvõttes odavam ja parem. 

Eesti suurima betoonitootja AS Betoonimeister juhi Kalle Suitslepa sõnul seisneb asfaltkatte ja betoonkatte tehnoloogiline erinevus kõige lühemalt öeldes selles, et sideainena on bituumen asendatud tsemendiga. “Viimased betoonteed ehitati Eestis 1960.-ndatel aastatel. Riigi tasandil ei ole Maanteeamet ehk uue nimega Transpordiamet tellinud ühtki meetrit betoonkattega teid. Vajalikel otsustajatel julgeks soovitada esmalt alustada betoonteede uute tehnoloogiatega tutvumisest,” rääkis Suitslepp, kelle sõnul ei ole suuremate näidete leidmiseks vaja minna Poolast kaugemale.

Kohaliku omavalitsuse tasemel on Eestis betoonkattega teede vastu huvi olnud suurem. Nii näiteks rajas Tallinna linn Paldiski maanteele betoontee katselõigu 2016. aastal. Viieaastase uuringu tulemusel selgus, et betoontee on klassikalisest asfaltteest kolm korda vastupidavam. Betoontee elukaare kogukulud on seejuures umbes 40% väiksemad, kui asfaltkattega teel. „Teekatted jagunevad jäikadeks ja elastseteks ning bituumenipõhine asfaltbetoon on elastne. Elastne kate hakkab suurte koormuste all lagunema – praguneb nagu plastmassitükk, mida edasi-tagasi murda,” selgitas Betoonimeistri juht. Betoonkate säilitab ühesuguse jäiga vormi kogu ekspluatatsiooni aja.

Kuigi elukaare kulud on olnud kogu aeg betoontee kasuks, siis praegune bituumeni hinnatõus teeb ka alginvesteeringu hinnakäärid oluliselt väiksemaks, kui nad seni on olnud. „Minu hinnangul on siin oluline mõttekoht ehitamisele tulevate 2+2 teelõikude kattekonstruktsioonide  üle vaatamine,  lähtuma peaks projekti kogukulust ja kaaluma  betoonkatete rajamise otstarbekust. Matemaatika räägib väga selget keelt,“ lisas Suitslepp, kelle sõnul seisab ta betooni kui ehitusmaterali ja parema kvaliteediga teede-tänavate eest.

Betoonkattega teed ei sobi tänavatele, mille all on kommunikatsioonid, mille paiknemist võib olla vaja järgmiste aastakümnete jooksul muuta. „Juba töös olevate projektide puhul, kus seoses sisendmaterjalide suure hinnatõusuga vaadatakse üle juba kokkulepitud hind tuleks kindlasti kaaluda asfaltkatete võimalikku asendamist  tsementbetooniga.“ lisas Betoonimeistri juht.

Betoonimeister on Eesti suurim betoonitootja, kes transpordib ja pumpab erinevaid betoonisegusid ehitusobjektidele kõikjal üle Eesti. Ettevõtte 2021. aasta käive ulatus 22 miljoni euroni ning ettevõttes töötab 90 betooniala spetsialisti. 

 

Pärnus valmis viimase kümnendi suurim investeering Eesti betooni tootmises

Pärnu külje all Sauga tehnopargis alustas tööd uus betoonitehas, mis…

Loe edasi

Bituumenipõud võimaldab betooni laiemat kasutuselevõttu Eesti teedeehituses 

Asfaltbetooni valmistamiseks vajaliku bituumeni puudus võib anda kaua oodatud tõuke…

Loe edasi