Ehitusklotsid ja muud taaskasutuse võimalused, mida betoonitootmisest üle võtta

21 / 10 / 2022

Rohepöörde foonil on keskkonna jalajälje vähendamine järjest enam päevakorras nii ettevõtte kui koduste majapidamiste jaoks. Betoonimeistri kvaliteedijuht toob näiteid nutikatest lahendustest, kuidas jääkidest uued tooted luua ja ringluses väärtust looma panna. 

Ülejäägist valmib betoonilego
Betoonimeistri kvaliteedijuhi Lauri Labe sõnul tekib betooni tootmise ja transpordi käigus igapäevaselt mitmeid kuupmeetreid ülejääke.  “Selleks, et ehitusobjektil või tootmisest tagastuv betooni ülejääk väärindada, kasutame betoonplokkide vorme ning valmistame suuri legoklotside sarnaseid plokke. Virnastatavate iselukustuvate plokkidega on võimalik teha tugimüüre, puistematerjalide ladusid, vaheseinu ja muud – kasutusvõimaluste nimekiri on pikk,” räägib Labe.

Jääk võib olla ka väärtuslike omadustega tooraine
Betoonimasinate pesuvesi ja jäägid, mille nö parim enne on möödas, lähevad spetsiaalsesse taaskasutuse seadmesse. “Iga meie tehase juures on kinnine süsteem jääkide taaskasutusse suunamiseks, kus koheselt eraldatakse tagastuvast jäägist täitematerjal: liiv ja killustik ning tsemendisegune vesi. Liiva-killustiku segu on võimalik taaskasutada madalaklassilise betooni tootmiseks ning samuti hoonete- ja teedeehituses,” toob Labe näiteid täitematerjali kasutusvõimalustest. 

Kokku kogutud tsemendisegune vesi suunatakse tagasi tootmisesse ja kasutatakse täies ulatuses uuesti ära. “Tagasi tootmisesse suunatud tsemendisegune vesi muudab betoonisegu kohesiivsemaks, kergemini töödeldavamaks ja selle kasutamisega on võimalik reguleerida segu tardumise kiirust. Kasutame seda enamikes betoonisegudes ,” selgitab kvaliteedijuht, kuidas pesuveest saab väärtuslik tooraine.

Pikaajaline mõju on veelgi suurem 
 “Tänu  taaskasutuse süsteemile on välistatud betoonijääkide või betooniseadmete puhastamisel tekkinud seguvee sattumine loodusesse. Kui ülejääke ei oleks võimalik realiseerida betoonplokkide tootmises või käidelda taaskasutuse süsteemis, tekiks igapäevaselt mitmeid kuupmeetreid betoonjäätmeid, mis tuleks kuhugi ladustada ja hilisemalt uuesti purustada,” selgitab Labe.

Samuti tuleks tema hinnangul pesuvee loodusesse sattumise vältimiseks kasutada setitusbasseine ja lõpuks ka kulukat keemiat, et loodusesse sattuv vesi neutraliseerida. “Kogu see protsess vajaks hulgaliselt ruumi ehitisteks ja ladustusplatsideks ning jääkide utiliseerimine oleks tootjale ka oluliselt kulukam ning ajamahukam tegevus,” rõhutab kvaliteedijuht ning lisab, et ühtlasi aitab jääkide taaskasutusse suunamine pikaajalises plaanis vähendada survet maavarade kaevandamisele ja põhjavee varudele.

Jätkusuutlikkus on mõtteviis ja selge tulevikusuund
Jalajälje vähendamine on väga päevakajaline teema igas sektoris ja valdkonnas. Betoonimeister on teinud suuri investeeringuid, et tagada jätkusuutlikud ja keskkonnasõbralikud tootmislahendused. “Lisaks jääkide taaskasutamisele oleme panustanud kaasaegsesse tehnikasse nii tehases materjalide laadimiseks, kui ka betooni transportimiseks ja pumpamiseks,” räägib Labe kogu tootmisprotsessi haaravatest jätkusuutlikkuse lahendustest. 

“Täna me näeme, et Skandinaavia turul on roheline mõtteviis ja keskkonnasõbralik tootmine au sees ja üha enam otsustab tarnija valiku, just see, kes suudab väiksema jalajäljega toota ehk kelle tooteid kasutades on võimalik saavutada väiksem ehitise keskkonnajalajälg,” räägib Labe tellijate kasvavatest ootustest. 

“Loodame siinkohal olla kohalikul turul eeskujuks ja suunanäitajaks. Teada on, et ehitiste elukaare mõju hindamine on aeglaselt, aga kindlalt trügimas ka kohalikule turule. Nii on näiteks, tõsi praegu küll veel soovitustena kirjas, et Rail Baltica objekte teenindavad transpordivahendid peaksid vastama minimaalselt EURO5 saastenormidele. Samuti ei ole uudis, et arendajatelt nõutakse hoone olelusringi hindamist ja siinkohal on hea, kui õnnestub olla konkurentidest sammukese ees,” selgitab Labe jätkusuutlike lahenduste nõudluse kasvu lähitulevikus.

Schwenk ostab Betoonimeistri enamusosaluse

Saksamaa ehitusmaterjalide kontsern Schwenk on sõlminud lepingu Eesti betoonitootja AS…

Loe edasi

Ehitusklotsid ja muud taaskasutuse võimalused, mida betoonitootmisest üle võtta

Rohepöörde foonil on keskkonna jalajälje vähendamine järjest enam päevakorras nii…

Loe edasi