Betooni keskkonnaklassid

Keskkonnaklassi valik sõltub betooni kasutamiskohas olevast keskkonnast. Keskkonnaklassi valik võib olla kombineeritud betooni kasutamiskohas kehtivate eritingimustega või  kaitsemeetmete rakendamisega (korrosioonikindlad metallid, kaitsevõõbad). Betoonile võib üheaegselt mõjuda mitu erinevat keskkonna tegurit. Sellisel juhul kasutatakse betooni keskkonnaklasside kombinatsiooni.

 

Keskkonnaklasside tabel pilt

Keskkonnaklasside pdf tabeli allalaadimiseks/printimiseks kliki siia.

 

Keskkonnaklasside seletused

  • Korrosioonioht puudub (X0)
  • Karboniseerumisest põhjustatud korrosioon (XC1 – XC4): Kui sarrust või tariraudu sisaldav betoon puutub kokku õhu ja niiskusega.
  • Kloriidist (välja arvatud merevee kloriidid) põhjustatud korrosioon (XD1 – XD3): Kui sarrust või tariraudu sisaldav betoon on kokkupuutes kloriidi, sealhulgas jäitevastaseid sooli sisaldava veega, mis ei pärine mereveest.
  • Merevee kloriidist põhjustatud korrosioon (XS1 – XS3): Kui sarrust või tariraudu sisaldav betoon on kokkupuutes mereveega või sooli sisaldava mereõhuga.
  • Külmumise/sulamise mõju koos või ilma jäitevastaste ainetega (XF1 – XF4): Kui märjale betoonile mõjub suurel arvul külmumis/sulamistsükleid.
  • Keemilised mõjurid (XA1 – XA3): Kui betoonile toimivad looduslikus pinnases ja pinnasevees esinevad keemilised mõjurid.